1104

Forsikringer gennem Islev BoldklubUdskriv side

Klubben er gennem SBU dækket af en kollektiv forsikring som dækker følgende 5 områder:

  1. En ansvarsforsikring, der dækker erstatningsansvar som klubben kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  2. En lovpligtig og frivillig ansvarsforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af klubbens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af klubbens frivillige ledere kommer til skade mens han/hun virker for klubben.
  3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring klubben involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.
  4. En idrætsrejseforsikring, som dækker klubbens medlemmer, instruktører og ledere på klubrejser til udlandet.
  5. En retshjælpeforsikring som dækker klubbens omkostninger i forbindelse med retssag..
Seneste nyheder
Generalforsamling 2015
Indkaldelse til gene ...


Sponsorer