1104

Holdlederens opgaverUdskriv side

HOLDLEDERENS OPGAVER:

 

Holdlederens opgaver er alle dem, der ikke påhviler træneren, og dvs. det, der ikke har med selve træningen og fodboldspillet at gøre.

 

Være det 'sociale' bindeled mellem trænerteamet og forældregruppen, især til kampe. Opfange alle de signaler træneren sædvanligvis ikke har tid til og mulighed for.

 

Sammen med træneren løbende vurdere spillernes indbyrdes forhold og sammenhold. Være opmærksom på mobning, klikedannelser osv., og dermed tage evt. problemer på holdet i opløbet, inden de får lov til at udvikle sig

 

Deltage i relevante møder både i forbindelse med holdet og med klubben.

 

VED TRÆNING:

  1. Sørge for al information, både skriftligt og mundtligt, til forældrene i god tid. Det kan være sedler vedr. møder, arrangementer, træningstider, kampkort mv. I nogle tilfælde bor forældrene ikke sammen, og da kan det være nødvendigt at holde begge informeret.  
  2. Uddele klubbens Velkomstinfo til nye spillere og sørge for, at indmeldelsessedlen bliver lagt i kassererens kasette i klublokalet..

 

VED KAMP:

  1. Sørge for spillertøjet, fylde vanddunke, have bolde og lægetaske klar.    
  2. Sørge for, at der er kørelejlighed til alle, ved udekampe  
  3. Udfylde holdkort og indtelefonere resulatet efter kampen

 

En træner og holdleder kan godt indbyrdes lave en anden fordeling af arbejdsopgaverne, blot man er helt enige om, hvem der gør hvad, så misforståelser undgås.

 

Seneste nyheder
Generalforsamling 2015
Indkaldelse til gene ...


Sponsorer